Stworzyliśmy dla Państwa strefę B2B (ang. Business to Business), aby móc razem z Państwem zarządzać systemem dostaw. Strefa ułatwi nam przepływ odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaży i terminach dostaw.

Pragniemy, aby cały proces rozpoczynał się wraz ze zgłoszeniem zapotrzebowania na dany produkt, a kończył sprawdzeniem, czy dokonano odpowiedniej płatności.

POBIERZ FORMULARZ DLA SWOJEJ FIRMY I OBSERWUJ SPRZEDAŻ